• Tenir el control
    MILLORA ELS TEUS PROCESSOS
    des de qualsevol lloc

Millora contínuamillora continua

Millora de processos fent ús d'Internet of Things

Consultoria

Anàlisi de processos
i propostes de millora

Tecnologia

Implantació de tecnología.
Comunicació mitjançant Internet of Things

Verificació

Recollida de dades.
Verificació dels resultats

Avaluació

Anàlisis de la implantació.
Detecció de punts de millora

Consultoria

La millor forma de fer més eficients els processos productius de la seva empresa és repensar-los

Millora de processos

Anàlisi de processos de treball.

Anàlisi de processos de producció.

Anàlisi de processos de comunicació interna entre departaments i externa amb clients.

Definició, avaluació i mesura d’objectius.

Assignació de responsables clars i únics.

Definició d'indicadors (KPIs) a recollir. El que no es pot mesurar no es pot gestionar.

Proposta funcional de millora dels processos fent ús de la tecnologia.

Simplificació de processos, optimització de recursos.

Dinamització de tasques, millora en la usabilitat i l'eficiència.

Definició de les solucions tecnològiques necessàries.

Proposta de possibles proveidors.

Revisió per a la garantia d'assolir totes les dades necessàries, totes les dades correctes.

Possible seguiment de la consultoria en la implantació, verificació i avaluació.

Implantació tecnològica

Especialistes en l’aplicació de sistemes de comunicació mitjançant Internet of Things per a la millora de processos

Obtenció de dades fiables de diferents entorns de treball.

Adquisició automàtica de dades de línea de producció, d'operaris i/o d'altres softwares.

Tractament i creuament de les dades per a convertir-las en informació de valor (KPIs).

Mesurar és el primer pas per a millorar.

Tecnologia web. Aplicacions al núvol.

Tota la informació a un sol lloc.

Facilitat de manteniment i actualització.

Accessibilitat, usabilitat i escalabilitat.

Intercomunicació entre diferents sistemes existents (ERP, MES, CRM, GMAO...).

Compartir informació és multiplicar l'eficiéncia.

Monitorització de la informació per perfils per a facilitar decisions i fer més eficients les accions a realitzar.

Estimulació del treball en equip.

Digitalització de documentació.

Centralització i redistribució de la informació.

Filtratge i inetrcomunicació de dades.

Complementació dels sistemes existents amb solucions flexibles i alhora fiables i consistents amb industrial webserver.

Aconsegueix la rapidesa, flexibilitat i baix cost de desenvolupament que les grans solucions de software no et poden oferir... sense haver de substituir-les.

Internet de les coses

industrial webserver
thinging internet

Verificació- Industrial Webserver

Informació correcta al lloc correcte.

Industrial Webserver

Industrial webserver recull dades d'entorns industrials, edificis i altres softwares a temps real.

Conversió de les dades en informació de valor actualitzada i centralitzada.

Accés des de qualsevol punt, en qualsevol moment.

Només es necessita internet.

Informació de valor per a cada perfil de forma independent.

Cero soroll, més eficiència.

Detecció ràpida de les problemàtiques.

Seguiment sencill de les accions correctores.

Industrial webserver ja disposa de móduls plenament operatius.

Simplement activa'ls i personalitza'ls.

Estandaritza la recollida i visualització de la informació.

I si no t'encaixa cap módul, en fem un a mida.

Flexibilitat: Amplia la teva solució quan ho necessitis àgilment i a un baix cost.

Big data: Escala la solució a tants clients o màquines com vulguis sense preocupar-te pel volum.

Mundial: Al ser una solució al núvol, tant dona Catalunya com EEUU. Només necessita un accés a internet.

Industria: La forma més rápida d'obtenir indicadors reals de la teva industria
i començar a millorar els teus processos.

OEM: Afegeix valor a les teves màquines i fidelitza als teus clients.

Edificis: Controla la teva petjada, redueix la teva despesa i facilita el manteniment i gestió de l'edifici.

Farmàcia: Tracking y traçabilitat de forma assequible.

Avaluació

La millora no té limits.

Revisió i anàlisis de les dades recollides a la verificació.

Comparació amb els resultats previstos a la consultoria.

Validació del correcte funcionament de la tecnologia implantada.

Definició de noves oportunitats de millora.

Estandarització de les solucions.

Implantació a altres entorns semblants.

L'escalabilitat del projecte és la inversió més segura.

Retorn de dades a les solucions tecnológiques de control per a la automatització inteligent.

Definició de predictius.

Solucions Industria 4.0.

Hem millorat com esperavem?

Què hem de fer per assolir el 100% dels objectius?

Com podem continuar millorant?

Podem planetjar nous objectius?

Preguntes que porten de nou a la consultoría i tanquen el cercle virtuós de la millora continua.

Avaluació

Referents d'Industria 4.0.
Assessor acreditat Acció

Alguns projectes

abb
fcc
applus
ako
mapro
sidasa
nespresso
manusa
vandemoortele
gallina blanca

Networking

IoT Catalan Alliance
i2cat
secartys
amec